اخبار

500$ بونوس اضافی دریافت کنید!

می توانید با AMarkets درآمد بیشتری کسب کنید! علاوه بر ریبیت بر اساس حجم معمولی خود، 500$ بونوس اضافی برای نتیجه دریافت کنید!

 •  این پیشنهاد فقط برای نماینده ها موجود است
 •  این پیشنهاد در سپتامبر 2018 موجود است
 •  شرکت بونوس را از اول تا پنجم ماه آینده واریز می کند
 •  همکار باید مجموع واریز خالص ماهانه انجام شده توسط مشتریان تازه معرفی شده را در یک ماه تقویمی به مبلغ 20.000$ برساند (کل واریزها – کل برداشت ها)
 •  حداقل تعداد مشتریان فعال جدید – 3

حداقل حجم معاملات برای هر مشتری فعال با فرمول زیر محاسبه می شود: 0.5 لات از هر 100$ واریز خالص مشتری

جایزه 500$ است – این پول حقیقی است و می توانید آن را در هر زمان بدون هیچ محدودیت و شرایط اضافی برداشت کنید.

خواهان بونوس هستید؟ یک درخواست برای ما ارسال کنید و ما در مورد تمام جزئیات صحبت خواهیم کرد و با شما معامله می کنیم!

 • Most Reliable Broker FinanceFeeds Awards 2023
 • Best Mobile Trading Application Global 2023 World Business Stars Magazine Award 2023
 • Most Reliable Broker Uzbekistan 2023 International Business Magazine Awards 2023
 • Most Reliable Broker Asia 2023 International Business Magazine Awards 2023
 • Best Affiliate Programme 2023 PAN Finance Award 2023
 • Fastest Growing Broker Asia 2023 Global Business Review Magazine 2023
 • Most Reliable Mobile Trading Application ForexRating 2022
 • Best Introducing Broker Programme Asia Global Forex Awards 2022
 • Best Cryptocurrency Broker 2022 FxDailyInfo
 • Most Reliable Broker Indonesia 2022 International Business Magazine Awards
 • The Fastest Growing Broker Indonesia World Economic Magazine Awards 2021
 • Best Value Broker Asia Global Forex Awards 2021
 • Best Copy Trading Platform – Global Global Forex Awards 2021
 • Best Copy-Trading Platform Nigeria 2021 INTLBM Awards 2021
 • Best Affiliate Program Nigeria 2021 INTLBM Awards 2021
 • Best IB Program
  2021
  World Forex Awards 2021
 • Dynamic Development 2020 Traders Union Awards 2020
 • Best Value Broker Middle East World Forex Awards 2020
 • Fastest Growing Forex Broker in the Middle East Egypt Investment Expo 2019
 • Best Forex Introducing Broker Program Award JFEX Awards 2019
 • Best Affiliate Programs on the Financial Markets Race Awards 2016
 • Best Forex Broker on the Affiliate Programs market Race Awards 2015
 • The Fastest Orders Execution 2014 IAFT Awards 2014
 • Best Execution Speed, Highest Client Success Rate IAFT Awards 2014
 • Fastest Growing STP-broker STP Broker Asia 2013
 • Dynamic Development IAFT Awards 2012
 • Best Educational Program Show FX 2011
 • Discovery
  of the Year
  Newsland 2009