اخبار

AMarkets شروع به پرداخت کمیسیون همکاری برای معاملات بر روی سهام‌ها کرده است

همکاران گرامی

 

AMarkets شروع به پرداخت کمیسیون همکاری برای معاملات بر روی سهام‌ها کرده است. شما می‌توانید اطلاعات دقیق در مورد میزان پرداخت‌ها برای این گروه از ابزارها را در جدول «نرخ‌های پاداش» مشاهده کنید. همینطور ستون «سهام» را با لینک‌های مربوط به بخش «نرخ کمیسیون همکاری سهام‌ها» اضافه کرده‌ایم. شما می‌توانید انواع نمادهای معاملاتی را در بخش «نرخ‌های پاداش» در بخش همکاری AMarkets مشاهده کنید.

 • Most Reliable Broker FinanceFeeds Awards 2023
 • Best Mobile Trading Application Global 2023 World Business Stars Magazine Award 2023
 • Most Reliable Broker Uzbekistan 2023 International Business Magazine Awards 2023
 • Most Reliable Broker Asia 2023 International Business Magazine Awards 2023
 • Best Affiliate Programme 2023 PAN Finance Award 2023
 • Fastest Growing Broker Asia 2023 Global Business Review Magazine 2023
 • Most Reliable Mobile Trading Application ForexRating 2022
 • Best Introducing Broker Programme Asia Global Forex Awards 2022
 • Best Cryptocurrency Broker 2022 FxDailyInfo
 • Most Reliable Broker Indonesia 2022 International Business Magazine Awards
 • The Fastest Growing Broker Indonesia World Economic Magazine Awards 2021
 • Best Value Broker Asia Global Forex Awards 2021
 • Best Copy Trading Platform – Global Global Forex Awards 2021
 • Best Copy-Trading Platform Nigeria 2021 INTLBM Awards 2021
 • Best Affiliate Program Nigeria 2021 INTLBM Awards 2021
 • Best IB Program
  2021
  World Forex Awards 2021
 • Dynamic Development 2020 Traders Union Awards 2020
 • Best Value Broker Middle East World Forex Awards 2020
 • Fastest Growing Forex Broker in the Middle East Egypt Investment Expo 2019
 • Best Forex Introducing Broker Program Award JFEX Awards 2019
 • Best Affiliate Programs on the Financial Markets Race Awards 2016
 • Best Forex Broker on the Affiliate Programs market Race Awards 2015
 • The Fastest Orders Execution 2014 IAFT Awards 2014
 • Best Execution Speed, Highest Client Success Rate IAFT Awards 2014
 • Fastest Growing STP-broker STP Broker Asia 2013
 • Dynamic Development IAFT Awards 2012
 • Best Educational Program Show FX 2011
 • Discovery
  of the Year
  Newsland 2009