اخبار

آغازی سودآور با AMarkets

تکمیل شده

همکاران گرامی!

 

100$ برای فعال سازی حساب همکار دریافت نمایید.

 

همکار AMarkets شوید، حداقل 3 معامله گر فعال را تا پایان ژانویه معرفی کنید تا حساب خود را فعال کنند و 100$ بونوس اضافی تضمین شده خود را علاوه بر اولین ریبیت همکاری خود از حجم معاملات مشتریان دریافت کنید. هر معامله گر جذب شده باید حداقل 3 لات حجم معاملات داشته باشد.

 •  حجم معاملات یک مشتری نباید از 50% کل گردش مالی کل مشتریان جذب شده تجاوز کند.
 •  تمام حساب های همکاران و مشتریان آنها باید به طور کامل تأیید شود.
 •  پرداخت بونوس تا 28 فوریه 2020 به نفرات برتر انجام خواهد شد.
 • Most Reliable Broker FinanceFeeds Awards 2023
 • Best Mobile Trading Application Global 2023 World Business Stars Magazine Award 2023
 • Most Reliable Broker Uzbekistan 2023 International Business Magazine Awards 2023
 • Most Reliable Broker Asia 2023 International Business Magazine Awards 2023
 • Best Affiliate Programme 2023 PAN Finance Award 2023
 • Fastest Growing Broker Asia 2023 Global Business Review Magazine 2023
 • Most Reliable Mobile Trading Application ForexRating 2022
 • Best Introducing Broker Programme Asia Global Forex Awards 2022
 • Best Cryptocurrency Broker 2022 FxDailyInfo
 • Most Reliable Broker Indonesia 2022 International Business Magazine Awards
 • The Fastest Growing Broker Indonesia World Economic Magazine Awards 2021
 • Best Value Broker Asia Global Forex Awards 2021
 • Best Copy Trading Platform – Global Global Forex Awards 2021
 • Best Copy-Trading Platform Nigeria 2021 INTLBM Awards 2021
 • Best Affiliate Program Nigeria 2021 INTLBM Awards 2021
 • Best IB Program
  2021
  World Forex Awards 2021
 • Dynamic Development 2020 Traders Union Awards 2020
 • Best Value Broker Middle East World Forex Awards 2020
 • Fastest Growing Forex Broker in the Middle East Egypt Investment Expo 2019
 • Best Forex Introducing Broker Program Award JFEX Awards 2019
 • Best Affiliate Programs on the Financial Markets Race Awards 2016
 • Best Forex Broker on the Affiliate Programs market Race Awards 2015
 • The Fastest Orders Execution 2014 IAFT Awards 2014
 • Best Execution Speed, Highest Client Success Rate IAFT Awards 2014
 • Fastest Growing STP-broker STP Broker Asia 2013
 • Dynamic Development IAFT Awards 2012
 • Best Educational Program Show FX 2011
 • Discovery
  of the Year
  Newsland 2009